Klachtenregeling

OBC heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan OBC verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door OBC.

 

Klachtenregeling OBC

 

De klachtenregeling vormt onderdeel van het door OBC gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en –bewaking en is beginsel bedoeld voor klanten van OBC, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

 

Klachten als bedoeld in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde Commissie Klachtenbehandeling OBC. Het adres luidt:

 

Commissie Klachtenbehandeling OBC

Postbus 139

6600 AC  Wijchen

 

Alleen klachten die ingediend worden op grond van het Reglement inzake de behandeling van klachten, worden in behandeling genomen.

Download klachtbehandeling.pdf